NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI VỊ TRÍ VÀ BIẾN CHỨNG CỦA GIUN ĐŨA SAU KHI CHUI VÀO ĐƯỜNG MẬT TỤY

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện ở trên 50 bệnh nhân giun chui đường mật tuỵ nhập viện điều trị tại Khoa Nội Tiêu hoá Gan mật bệnh viện Trung Ương Huế từ 10/2005- 8/2006. Sự thay đổi vị trí của giun đũa được xác định qua 2 lần siêu âm vào ngày thứ nhất và thứ ba sau khi bệnh nhân nhập viện; chẩn đoán biến chứng dựa vào sự phối hợp giữa lâm sàng, xét nghiệm huyết học, sinh hoá và hình ảnh học. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Ở nhóm bệnh nhân nhập viện điều trị sớm < 24 giờ thì tỉ lệ biến chứng thấp hơn ở nhóm nhập viện muộn 48 và 72 giờ ( 21,4% so với 69,2% và 92,9%); tỉ lệ giun còn lại trong đường mật cũng vậy 41,3% so với 0%.

Tỉ lệ giun đũa còn lại trong đường mật vào ngày thứ 3 ở nhóm giun chui ống mật chủ là 23,3% , trong khi ở nhóm giun chui vào ống gan phải và ống gan trái là trên 80%. Trong trường hợp giun đũa chui vào ống gan thì tỉ lệ giun còn lại cao hơn chui vào ống mật chủ ( 66,7% so với 22,2%). Tỉ lệ sốt và đau bụng vào ngày thứ 3 ở nhóm bệnh nhân còn giun cũng cao hơn nhóm hết giun