NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC VIÊM DẠ DÀY MẠN TÍNH

TÓM TẮT

Nhiểm Helicobacter pylori (HP) kéo dài nhiều năm có thể gây ra viêm dạ dày mạn, sẽ đưa đến viêm teo dạ dày, dị sản ruột, đây là một yếu tố nguy cơ cao gây ung thư dạ dày. Nghiên cứu trên 91 bệnh nhân từ 7/2002-4/2003, chẩn đoán viêm dạ dày mạn dựa vào nội soi dạ dày kèm sinh thiết và mô bệnh học. Kết quả cho thấy:

- Có 69,2% bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiểm HP.

- 47.3% bệnh nhân viêm dạ dày mạn hoạt động. Trong đó 18.7% viêm dạ dày mạn có viêm teo dạ dày và  26.4% có dị sản ruột qua xét nghiệm mô bệnh học; đây là những bệnh nhân có nguy cơ cao ung thư dạ dày.

Viêm teo dạ dày mạn và dị sản ruột gia tăng tỉ lệ theo tuổi, nhưng tổn thương này hiếm gặp < 40 tuổi.

- Kkhông có sự tương quan có ý nghĩa giữa đặc điểm lâm sàng và biến đổi mô bệnh học trong viêm dạ dày mạn