Mở lớp siêu âm tim khoá 15

 Trường đại học Y Dược Huế- Bệnh viện trường đại học Y Dược Huế sẽ tiếp tục mở lớp đào tạo siêu âm tim  khoá 15 dự kiến khai giảng 15/12/2020 thời gian học 6 tháng. Đối tượng học là các bác sĩ đa khoa. Thủ tục đăng ký tại Phòng khoa học đối ngoại-Đào tạo ngắn hạn Bệnh trường đại học Y Dược Huế. 

Liên hệ đăng ký: CN Trang Tel. 0982065195.