Kiến thức CNKH

Risk ratio và hazard ratio

Ban biên tập xin giới thiệu các bài viết về thống kê y học đăng trên Ykhoanet của GS Nguyễn Văn Tuấn. Chúng tôi hy vọng giúp bạn đọc nâng cao hiểu biết về các phương pháp thống kê trong y học.

Tải xuống