NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ CÁC DẤU ẤN PHÂN TỬ CỦA HELICOBACTER PYLORI TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ

Nghiên cứu của chúng tôi tìm hiểu về tỉ lệ triệu chứng lâm sàng thường gặp trên bệnh nhân ung thư dạ dày, đồng thời tìm hiểu một số hình ảnh đại thể của ung thư dạ dày qua nội soi, cũng như bước đầu nghiên cứu tỉ lệ các dấu ấn phân tử của Helicobacter pylori ở bệnh nhân ung thư dạ dày tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế, 9/2004- 3/2005.

Nghiên cứu 30 bệnh nhân mắc ung thư dạ dày đã được chẩn đoán bằng nội soi và giải phẫu bệnh, và 30 chứng ( loét dạ dày). Phát hiện HP bằng CLO-test và phân tích gen cagA,vacA của HP bằng kỹ thuật PCR, sử dụng hạt PCR của Amersham (USA).

Có 88,33% bệnh nhân ung thư dạ dày sút cân, 73,33% chán ăn và 70% đau thượng vị. Đau thượng vị và thiếu máu là triệu chứng thực thể thường gặp(53,33%). Phát hiện 13,33%  ung thư giai đoạn sớm, thường gặp ung thư ở hang vị - tiền môn vị (63,33%) và týp Borrmann III (53,84%). 50% bệnh nhân UTDD có HP (+), tỉ lệ cagA (+) thường gặp ở lứa tuổi trên 60, chiếm nhiều nhất ở hang vị ( 52,63%), trong chẩn đoán ung thư sớm tỉ lệ cagA (+) chiếm 75%.