GIÁ TRỊ CỦA LIPASE MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG VIÊM TUỴ CẤP

Tóm tắt: Viêm tuỵ cấp (VTC) là một bệnh thường gặp trên thế giới cũng như ở Việt nam, tử suất trong VTC là cao 9% ở Mý và ở Việt Nam là trên 10%. Trong VTC thì nồng độ lipase máu có giá trị tiên lượng cao hơn amylase máu. Mục đích của nghiên cứu là là đánh giá nồng độ lipase máu và xác định mối tượng quan giữa nồng độ lipase máu và độ nặng của VTC.

Nghiên cứu được thực hiện trên 43 bệnh nhân viêm tuỵ cấp nhập viện điều trị tại Khoa nội Tiêu hoá Bệnh viện trung Ương Huế. Chẩn đoán VTC dựa vào sự gia tăng của amylase máu > 3 lần trị số bình thường phối hợp với hình ảnh tổn thương tuỵ điển hình trên siêu âm và CT scanner tuỵ. Lipase máu được đo 2 lần vào  ngày thứ hai và thứ năm của VTC. Độ nặng của VTC dựa vào bảng tiêu chuẩn của IMRIE. Kết quả cho thấy:

-  Nồng độ lipase máu vào ngày thư 2 và thứ 5 của VTC thể trung bình là 1.681,44U/L và 386,15U/L so với nồng độ lipase máu trong VTC nặng là 6.773,67U/L và 2.687,33U/L.

- Giá trị điểm cắt của lipase máu vào ngày thứ 2 là .876U/L và vào ngày thứ năm là 1.047U/L.

- Có một mối liên quan giữa nồng độ lipase máu với cường độ, thời gian kéo dài của cơn đau bụng, sự gia tăng của sốt và số lượng bạch cầu trong VTC.

-  Tiêu chuẩn của IMRIE > 3 điểm tương ứng với nồng độ lipase máu vào ngày thứ 2 là 6.773, 67U/L và vào ngày thứ năm là 2.687,3U/L.

Kết luận: xét nghiệm lipase máu là có giá trị trong chẩn đoán VTC. Trong VTC nặng nồng độ lipase múa vào ngày thứ 2 và thứ 5 cao hơn trong VTC nhẹ. Giá trị điểm cắt của lipase ngyà thứ 5 cao hơn giá trị điểm cắt vào ngày thứ 2. Có mối liên quan giữa nồng độ lipase máu và cường độ đau bụng và số lượng bạch cầu trong VTC.