THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8.1.2024

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8.1.2024
 THỨ HAI 8.1THỨ BA 9.1THỨ TƯ 10.1THỨ NĂM 11.1THỨ SÁU 12.1THỨ BẢY 13.1
KHÁMThS. Lê Phước Hoàng (PK 3-S)
ThS. BSCKII Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 5-S)
TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân (PK 5-C)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi (PK 6-S)
GS.TS Võ Tam (S)
 ThS. Phạm Minh Trãi (C)
ThS. Trần Thị Kim Anh (PK 2-C)
ThS. Trương Xuân Long (PK 4-C)
ThS. Lương Việt Thắng (PK 6-S)
PGS.TS Nguyễn Anh Vũ (S)
ThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-S)
ThS. BSCKII Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 5-C)
ThS. Văn Thị Minh An (S)
 ThS. Phan Thị Thùy Vân (C)
ThS. Nguyễn Phan Hồng Ngọc (PK 4-C)
TS. Lê Thị Hồng Vân (PK 5-S)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 5-C)
GS.TS Trần Văn Huy (S)
ThS. Văn Thị Minh An (PK 2-C)
BS. Trần Duy Khiêm (PK 4-S)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 4-C)
ThS. Nguyễn Xuân Nhân (PK 5-S)
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 6-S)
 
      1: 7h00-7h50
 Đối tượng TTLS 23-23    2: 8h00-8h50
 Y3CD 6/7    3: 9h00-9h50
 Y6C 3/7    4: 10h00-10h50
       
 Đối tượng TTLS mới     
       
       
       
 THỨ HAI 8.1THỨ BA 9.1THỨ TƯ 10.1THỨ NĂM 11.1THỨ SÁU 12.1THỨ BẢY 13.1
  5-8: Y6C- NBL75-8: Y6C- NBL75-6: HALT1 - NCS5-8: Y6C- NBL75: 13h30-14h20
  5-6: THS HẢO*5-6: TS T VÂNTHS HẢO5-6: 14h00: PGS THẮNG6: 14h30-15h20
  Bệnh thận bẩm sinh di truyềnĐa u tuỷ xươngTC chức năng thực thể Thận - TNBệnh động mạch thận7: 15h30-16h20
    XN CLS, thăm dò chức năng hình tháiBệnh thận NCT8: 16h30-17h20
  7-8: GS TAM7-8: TS H VÂNG6.4  
  LP lợi tiểuViêm khớp nhiễm khuẩn 7-8: PGS TIẾN 
     LP chống đông 
  G5.1G5.1 G5.1