THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6.5.2024

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI 
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6.5.2024 
 THỨ HAI 6.5THỨ BA 7.5THỨ TƯ 8.5THỨ NĂM 9.5THỨ SÁU 10.5THỨ BẢY 27.4 
KHÁMThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-C)
ThS. BSCKII Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Lương Việt Thắng (PK 5-S)
ThS. Văn Thị Minh An (PK 5-C)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi (PK 6-S)
ThS. Hoàng Ngọc Diệu Trâm (PK7-S)
GS.TS Võ Tam (S)
 ThS. Phạm Minh Trãi (C)
ThS. Trần Thị Kim Anh (PK 2-C)
TS. Lê Thị Hồng Vân (PK 4-S)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 4-C)
PGS.TS Hoàng Anh Tiến (S)
 ThS. Đoàn Phạm Phước Long (C)
ThS. Trương Xuân Long (PK 2-C)
ThS. BSCKII Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Nguyễn Phan Hồng Ngọc (PK 5-S)
ThS. Lê Thanh Minh Triết (PK 5-C)
GS.TS Hoàng Khánh (S)
 ThS. Trần Thị Kim Anh (C)
ThS. Trần Thanh Tùng (PK 4-C)
ThS. Trần Duy Khiêm (PK 5-S)
ThS. Nguyễn Phan Hồng Ngọc (PK 5-C)
GS.TS Trần Văn Huy (S)
ThS. Văn Thị Minh An (PK 2-C)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 4-C)
ThS. Lê Thanh Minh Triết (PK 5-S)
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 6-S)
ThS. Nguyễn Xuân Nhân (PK7-S)
  
 1-4: ĐD2B- NCS-BL   1-4: ĐD2A- NCS-BL1: 7h00-7h50 
 ./.   ./.2: 8h00-8h50 
      3: 9h00-9h50 
      4: 10h00-10h50 
 G7.2   G7.4  
        
 Đối tượng TTLS 23-24      
 Y4D 3/8      
 Y3CD 6/6      
 YHCT3B 1/4      
 RHM2A 1/2      
 Đối tượng TTLS mới      
 RHM2A 1/2      
 YHCT3B 1/4      
        
        
        
  
 THỨ HAI 6.5THỨ BA 7.5THỨ TƯ 8.5THỨ NĂM 9.5THỨ SÁU 10.5THỨ BẢY 27.4 
 5-8: Y5D- LK5-8: RHM3B- NCS5-8: Y5D- LK5-8: YHCT3- NCS5-8: YTCC2-CBTT5: 13h30-14h20 
 ./.5-6: THS NHI./.5-6: THS P LONG./.6: 14h30-15h20 
  Ho ra máu HC suy tim 7: 15h30-16h20 
  Hội chứng tràn dịch, tràn khí màng phổi Sơ lược RLNT 8: 16h30-17h20 
  7-8: THS TRÂM     
 G5.3Khám LS, CLS thận- TNG4.2 B1.03  
  HC tăng ure máu     
 5-8: Y4D- NK4B.1085-8: RHM3A- NCSG4.35-8: HALT VHVL- BH  
 5-6: THS TRÃI 5-6: THS HƯƠNG 5-6: THS H NGỌC  
 Viêm khớp dạng thấp Khám CXK5-8: Y4D- NK4Viêm đường mật- túi mật câp  
   HC nhiễm trùng./.Xơ gan  
 7-8: PGS TIẾN 7-8: THS AN 7-8: PGS THẮNG  
 Bệnh cơ tim Ho ra máu HC thận hư  
 G.7.2 Hội chứng tràn dịch, tràn khí màng phổi Suy thận mạn  
   G.7.4 G5.2  
    G.6.1