THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15.4.2024

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15.4.2024
 THỨ HAI 15.4THỨ BA 16.4THỨ TƯ 17.4THỨ NĂM 18.4THỨ SÁU 19.4THỨ BẢY 20.4
KHÁMThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-S)
ThS. Trần Thanh Tùng (PK 3-C)
ThS. BSCKII Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Lương Việt Thắng (PK 5-S)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 5-C)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi (PK 6-S)
ThS. Hoàng Ngọc Diệu Trâm (PK7-S)
TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân
ThS. Trần Thị Kim Anh (PK 2-C)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 4-S)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 4-C)
PGS.TS Lê Thị Bích Thuận (S)
 ThS. Đoàn Phạm Phước Long (C)
ThS. Trương Xuân Long (PK 2-C)
ThS. BSCKII Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Nguyễn Phan Hồng Ngọc (PK 5-S)
ThS. Nguyễn Xuân Nhân (PK 5-C)
NGHỈ LỄGS.TS Trần Văn Huy (S)
 ThS Trương Xuân Long (C)
TS. Lê Thị Hồng Vân (PK 4-S)
TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân (PK 4-C)
ThS. Trần Duy Khiêm (PK 5-S)
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 6-S)
ThS. Lê Thanh Minh Triết (PK7-S)
 
 1-4: ĐD2B- NCS-BL  1-4: ĐD2A- NCS-BL1: 7h00-7h50
 ./.  ./.2: 8h00-8h50
     3: 9h00-9h50
 G7.2  G7.44: 10h00-10h50
      
 Đối tượng TTLS 23-24    
 Y4C 8/8    
 Y3CD 3/6    
 YHCT3A 2/4    
 YHCT4B 2/2- TK    
 Y5D 2/4 LK    
 Đối tượng TTLS mới    
      
      
      
      
 
 THỨ HAI 15.4THỨ BA 16.4THỨ TƯ 17.4THỨ NĂM 18.4THỨ SÁU 19.4THỨ BẢY 20.4
 5-8: Y5D- LK 5-8: Y5D- LK*NGHỈ LỄ5-8: YTCC2-CBTT5: 13h30-14h20
 5-6: PGS TOÀN (bù) 5-6: THS NHI*./.6: 14h30-15h20
 Ngã và rối loạn dáng đi HC ngưng thở khi ngủ 7: 15h30-16h20
 7-8: PGS TIẾN 7-8: TS H VÂN 8: 16h30-17h20
 Huyết khối tĩnh mạch SarcopeniaB1.03 
 G5.3 G4.1  
      
 5-8: Y6D- BL ĐTNK 5-8: Y4D- NK4*  
 ./. 5-6: THS H NGỌC (bù)  
   Viêm gan mạn  
      
   7-8: THS THÙY VÂN  
 G4.2 COPD  
   G6.1