Thời khóa biểu tuần 29.5.2023

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29.5.2023
 THỨ HAI 29.5THỨ BA 30.5THỨ TƯ 31.5THỨ NĂM 1.6THỨ SÁU 2.6THỨ BẢY 27.5
KHÁMPGS. TS Hoàng Bùi Bảo (CK-S)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (CK-C)
ThS. Lê Phước Hoàng (PK 3-S)
ThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-C)
ThS Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 4-C)
TS. Lê Thị Hồng Vân (PK 5-S)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 5-C)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi (PK 6-S)
ThS. Trần Thị Kim Anh (PK 2-C)
ThS. Lương Việt Thắng (PK 4-C)
ThS. Trương Xuân Long (PK 5-S)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 6-S)
PGS.TS Hoàng Anh Tiến
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 2-C)
ThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-S)
ThS. Lê Phước Hoàng (PK 3-C)
ThS Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
GS.TS Hoàng Khánh (CK-S)
 ThS. Trần Thị Kim Anh (CK-C)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 2-C)
TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân (PK 5-S)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 5-C)
ThS. Nguyễn Phan Hồng Ngọc
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 4-S)
ThS. Nguyễn Duy Duẫn (PK 4-C)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 5-S)
 
 Đối tượng TTLS 22-231-4: RHM3B-NCS1-4: RHM3A-NCS  1: 7h00-7h50
 Y3CD 5/61-2: THS HƯƠNG1-2: THS THUỲ VÂN  2: 8h00-8h50
 RHM3A 1/2HC nhiễm trùngHo ra máu  3: 9h00-9h50
 YHCT3B 4/4 HC tràn dịch, tràn khí MP  4: 10h00-10h50
 HALTVHVL 1/23-4: THS P LONG3-4: THS H NGỌC   
 Đối tượng TTLS mớiHC suy timVàng da, báng   
 RHM3A 1/2HC hẹp hai lá, hở chủCĐ đau bụng, xuất huyết TH   
 HALTVHVL 1/2G.3.3G.3.3   
       
sTHỨ HAI 29.5THỨ BA 30.5THỨ TƯ 31.5THỨ NĂM 1.6THỨ SÁU 2.6THỨ BẢY 27.5
 
 5-8: HALTVHVL - BH5-8: HALTVHVL - BH7-8: YHDP5-TK5-6: YHDP5-TK 5: 13h30-14h20
 5-6: THS TRÃI5-6: PGS NGUYÊN,/,,/, 6: 14h30-15h20
 Viêm khớp dạng thấpĐái tháo đường   7: 15h30-16h20
 Thoái khớpBasedow   8: 16h30-17h20
 7-8: THS KIM ANH7-8: THS HẢO    
 Tai biến MMNHC thận hưYCC.1.1YCC.1.3  
 Hôn mêSuy thận mạn    
 G.2.3G.2.3