Câu hỏi trắc nghiệm điều trị suy tim cấp theo khuyến cáo Hội tim châu Âu

 Chọn một câu đúng.

1. Suy tim cấp có chỉ số tim giảm (<2,2l/phút/m2), áp lực mao mạch phổi thấp (<14mmHg) cần điều trị gì?

A. Truyền dịch

B. Lợi tiểu

C. Dobutamine

D. Dopamine

E. Giãn mạch Nitrate

 2. Suy tim cấp có chỉ số tim giảm, áp lực mao mạch phổi cao (>18-20 mmHg) hoặc bình thường, áp huyết tâm thu >85mmHg cần điều trị gì?

A. Thuốc giãn mạch, có thể cần truyền dịch

B. Lợi tiểu

C. Dobutamine

D. Digitalis

E. Thuốc co mạch

3. Suy tim cấp có chỉ số tim giảm, áp lực mao mạch phổi cao, áp huyết tâm thu <85mmHg cần điều trị gì?

A. Digitalis

B. Lợi tiểu

C. Dobutamine, thuốc giãn mạch

D. Dopamine

E. Cân nhắc dùng thuốc tăng co cơ (DOBU, DOPA), lợi tiểu I.V

4. Suy tim cấp có chỉ số tim giảm, áp lực mao mạch phổi cao, áp huyết tâm thu >85mmHg cần điều trị gì?

A. Giãn mạch

B. Lợi tiểu

C. PDEi

D. Dobutamine

E. Tất cả đúng

5. Suy tim cấp có chỉ số tim bảo tồn, áp lực mao mạch phổi cao cần điều trị gì nếu áp huyết tâm thu bình thường

A. Digitalis

B. lợi tiểu

C. Dobutamin

D. Dopamine

E. Tất cả sai

 6. Suy tim cấp có chỉ số tim bảo tồn, áp lực mao mạch phổi cao cần điều trị gì nếu áp huyết tâm thu thấp

A. Digitalis
B. Lợi tiểu
C. Thuốc co cơ, co mạch
D. Dopamine
E. Tất cả sai
 Ghi chú: để có thể trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm này, bạn đọc cần tham khảo cuốn Giáo trình sau đại học Tim mạch học của bộ môn Nội trường đại học y dược Huế, bài suy tim cấp. Sau khi đọc hướng dẫn điều trị và tác dụng của các thuốc chúng tôi nghĩ sẽ không khó để có thể trả lời chính xác.

 

( Sưu tầm: PGS TS Nguyễn Anh Vũ)