Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

Theo Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 cho 73 nhà giáo (GS) và 349 nhà giáo (PGS). Trường Đại học Y Dược Huế có 3 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư:

      1. Nguyễn Thị Hoài - Trường ĐH Y Dược - Ngành Dược học 

      2. Nguyễn Vũ Quốc Huy - Trường ĐH Y Dược - Ngành Y học

      3. Trần Văn Huy - Trường ĐH Y Dược - Ngành Y học

 

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"