Ngày phụ nữ Việt nam tại Bộ môn Nội

 

 

 

 

 

 Sau đây là một số hình ảnh trong ngày gặp mặt tại phòng họp 1 của Bộ môn.

\"\"

Ths Hồ Văn Lộc tặng hoa cho PGS TS Lê Thị Bích Thuận

\"\"

BSCK1 Phan Đức Thị tặng hoa cho Ths BSCK2 Nguyễn Thị Xuân Tịnh

\"\"

TS Hoàng Viết Thắng tặng hoa cho Ths BSCK2 Đào Thị Vân Khánh

\"\"

GS TS Hoàng Khánh tặng hoa cho CN Hồ Thị Thái Thùy

\"\"

PGS TS Nguyễn Anh Vũ tặng hoa cho Ths Nguyễn Hoàng Thanh Vân

\"\"

TS Lê Văn Chi tặng hoa cho Ths Trần Thị Phước Yên

\"\"

TS Hoàng Bùi Bảo tặng hoa cho BS Nguyễn Ý Nhi

\"\"

GS TS Huỳnh Văn Minh tặng hoa cho BS Nguyễn Thị Hồng Vân 

\"\" 

Ths Trần Mẫn tặng hoa cho Ths BS CK2 Phan Thị Hồng Diệp

\"\"