Ngày hội thi nấu ăn nhân ngày 8.3.2013

 Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8.3.2013, trường đại học Y Dược Huế tổ chức ngày hội thi nấu ăn với sự tham dự của các bộ môn và khoa của trường và bệnh viện trường. Kết quả Bộ môn Nội được giải 3. Sau đây là hình ảnh 3 cán bộ của bộ môn tham dự được giải.

\"\"

BS Nhi, Quang và Tân- 3 thành viên của đội thi nấu ăn thuộc Bộ môn Nội