Họp mặt các nghiên cứu sinh phổ biến qui chế đào tạo mới

 Các nghiên cứu sinh hiện tại của Bộ môn tham dự khá đông đủ. Nghiên cứu sinh đã được cung cấp các tài liệu cần thiết về qui trình đào tạo. Các câu hỏi của nghiên cứu sinh đã được Ban chủ nhiệm của Bộ môn Nội cùng Phòng đạo tạo sau đại học trả lời thỏa đáng.

\"\"

\"\"