Bảo vệ thành công luận án tiến sỹ CN Nội Tim mạch của NCS Hoàng Anh Tiến- BM Nội ĐHYD Huế

Ngày 30 tháng 12 năm 2010, lúc 13 giờ 30 phút, tại Hội trường Đại học Huế, NCS Hoàng Anh Tiến (sinh năm 1979), CBGD Bộ môn Nội, Phó trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trường, Phó bí thư Đoàn Trường đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ với đề tài: “Nghiên cứu vai trò của NT-proBNP huyết tương và luân phiên sóng T điện tâm đồ trong tiên lượng bệnh nhân suy tim” với sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Phạm Như Thế và GS.TS. Hoàng Khánh.
 
Đây là luận án công phu về số liệu và tham số nghiên cứu, là công trình nghiên cứu đầu tiên kết hợp NT-ProBNP và luân phiên sóng T trong tiên lượng suy tim. Việc sử dụng một số phương pháp thống kê y học để giải quyết các thông số và kết quả phức tạp đã làm tăng độ tin cậy và giá trị khoa học của luận án. Luận án có một số đóng góp mới cho chuyên ngành Nội Tim mạch nhất là tiên lượng cho bệnh nhân suy tim một bệnh lý tim mạch rất phổ biến trên lâm sàng như sau:  
 
1. Kết hợp đánh giá luân phiên sóng T và NT-proBNP ở bệnh nhân suy tim để cho giá trị tiên lượng tốt hơn.
 
2. Tần suất sinh tồn ở nhóm bệnh nhân có luân phiên sóng T dương tính và NT-proBNP dương tính thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm luân phiên sóng T dương tính hoặc NT-proBNP dương tính; nhóm luân phiên sóng T âm tính và NT-proBNP âm tính (p<0,05).
 
3. Đánh giá luân phiên sóng T và NT-proBNP tại hai thời điểm khi nhập viện và một tuần sau nhập viện có giá trị tiên lượng tử vong tim mạch cao.
 
Với các giá trị trên, đề tài đã được hội đồng bảo vệ luận án thông qua với kết quả đánh giá xuất sắc 7/7.
 
Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án tiến sỹ

\"\"

 

\"\"

 

\"\"

 

\"\"

 

\"\"

 

\"\"