Tuyển NCS theo dự án đào tạo dành cho CBGD

 Theo dự án đào tạo NCS của BGD và Đào tạo, Bộ môn thông báo cho các cán bộ giảng dạy của Bộ môn đăng ký dự thi tuyển theo các chuyên ngành Nội Tim mạch, Nội Tiêu hóa và Nội Nội tiết. Chi tiết xin tải tập tin đính kèm. Cũng có thể vào trang web của trường để tải về.