Chiêu sinh lớp siêu âm tim khóa 9 (3.2015)

 Trường đại học Y Dược Huế, Bệnh viện trường sẽ mở lớp siêu âm tim khóa 9 bắt đầu nhập học  5.3.2015 thời gian 3 tháng. Đăng ký tại Phòng hợp tác quan hệ quốc tế và chỉ đạo tuyến trước (tầng 2 thư viện trường). Số Tel CN Trang 0982065195