Báo cáo khoa học Mỹ-Việt về bệnh mạch vành

Mời toàn thể học viên sau đại học của Bộ môn Nội và sinh viên đại học tới Hội trường 101 của trường đại học Y Dược Huế để nghe báo cáo khoa học về bệnh mạch vành vào lúc 9h30 sáng ngày thứ năm 20.10.2011.