Nhân một trường hợp áp xe não do nấm

Bài báo mô tả trường hợp lâm sàng hiếm gặp áp xe não do nấm tại Bệnh viện trường đại học Y Dược Huế