Trường đại học Y Dược Huế được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là sự ghi nhận của Nhà nước đối với sự phấn đấu cao độ của nhiều thế hệ thầy cô, cán bộ công chức và sinh viên Trường Đại học Y Khoa trước kia và nay là Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế trong quá trình xây - dựng phát triển Nhà Trường.

\"\"