GIẢNG VIÊN TRẺ VÀ BSNT BỘ MÔN NỘI TIẾP TỤC THAM GIA ĐOÀN TÌNH NGUYỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh Bình Dương, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Trường Đại học Y Dược về việc hỗ trợ cho lực lượng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương, đoàn tình nguyện số 5 trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nay đã sẵn sàng lên đường, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Bộ Môn Nội tự hào có ThS.BS. Nguyễn Duy Duẫn hiện là giảng viên của Bộ môn cùng 3 Bác sĩ Nội trú: BSNT Võ Thị Thuỳ Liên, BSNT Võ Thanh Trang(Học viên BSNT Nội khoa khoá 2019-2022), BSNT Trần Phước Hữu (Học viên BSNT Nội khoa khoá 2020-2023) đã tình nguyện tham gia đoàn chống dịch hỗ trợ cho tỉnh Bình Dương từ ngày 9/9/2021.

Trước khi tham gia làm nhiệm vụ tại tỉnh Bình Dương, Ban Chủ nhiệm Bộ môn Nội cùng Chi bộ Bộ môn Nội, Công đoàn Bộ phận Bộ môn Nội đã gặp mặt ThS.BS. Nguyễn Duy Duẫn cùng 3 BS Nội trú để động viên, dặn dò và khích lệ tinh thần tình nguyện.

Bộ môn Nội chúc ThS.BS. Nguyễn Duy Duẫn cùng 3 BS Nội trú giữ sức khỏe, an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Chủ nhiệm Bộ môn cũng hy vọng rằng các cán bộ Bộ môn Nội sẽ tiếp tục đăng ký tham gia đội tình nguyện và luôn trong tư thế sẵn sàng tham gia các công tác phòng chống dịch trong và ngoài tỉnh trong thời gian sắp đến.

Ban Chủ nhiệm Bộ môn và Công đoàn BP Bộ môn Nộiđộng viên, dặn dò

ThS.BS. Nguyễn Duy Duẫn cùng 3 BS Nội trú trước khi lên đường làm nhiệm vụ

 

 

 

Một số hình ảnh của đoàn tình nguyện

tham gia hỗ trợ phòng chống dịch cho tỉnh Bình Dương