Chương trình đào tạo y khoa liên tục (Trực tuyến) Chủ đề “Rối loạn vận động dạ dày”

Vào 10:30 – 12:00, th By ngày 25/09/2021, Trường Đại hc Y Dược Huế sđồng hành cùng Abbott Laboratories GmbH t chc hi tho đào to y khoa liên tc vi chđề “Rối loạn vận động dạ dày nhm cp nht v x trí ri lon tiêu hóa thường gp trong thc hành lâm sàng.

Hi tho cp CME 4 tiết cho bác sĩ tham gia đầy đủ thi lượng và hoàn thành post-test cui chương trình.

Đăng k tham dự ti: https://bit.ly/tieuhoa2021

Thông tin chi tiết, Quý Bác sĩ vui lòng truy chttps://gtalk.com.vn/

Trân trng kính mi !

 

Ban Tổ Chức