Bộ môn Nội vinh dự có thêm thầy Trần Hữu Dàng được phong học hàm Giáo sư

 Bộ môn Nội vui mừng ngoài Gs Ts Huỳnh Văn Minh, Gs Ts Hoàng Khánh, Gs Ts Nguyễn Hải Thủy từ nay có thêm Gs Ts Trần Hữu Dàng được nhận học hàm cao nhất trong hệ thống giáo dục đào tạo. Với đội ngũ đông đảo các thầy cô được phong học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ, thạc sĩ, Bộ môn Nội luôn là một trong những bộ môn đầu tàu trong công tác đào tạo đại học cũng như sau đại học của Trường đại học Y Dược Huế nói riêng và Đại học Huế nói chung.