HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA: MỘT VẤN ĐỀ CỦA THỜI ĐẠI, KẾT QUẢ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU Ở HUẾ.

TÓM TẮT: Năm 1923, Kylin mô tả hội chứng gồm tăng huyết áp, tăng glucose máu và bệnh gout. Năm 1980, Reaven phát hiện thêm những biểu hiện khác và chứng minh vai trò chính của sự đề kháng insulin gây nên hội chứng, tác giả này cũng đã tìm thấy liên quan của hội chứng với những nguy cơ thương tổn tim mạch. Với thời gian, hội chứng có thêm nhiều dấu hiệu khác và tên gọi cũng có nhiều thay đổi. Năm 1988 WHO thống nhất tên gọi: Hội chứng chuyển hóa (HCCH) cùng với các yếu tố chẩn đoán. Ngoài ra Chương trình giáo dục Cholesterol quốc gia (Hoa kỳ) (ATP III) cũng nêu tiêu chuẩn chẩn đoán. Gần đây Liên đoàn Đái tháo đường  thế giới đề nghị điều chỉnh các yếu tố chẩn đoán HCCH dựa trên tiêu chuẩn của ATP III với triệu chứng chính là béo phì trung tâm.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá tỷ lệ mặc bệnh của HCCH trên những đối tượng có nguy cơ ở Huế. Kết quả Tỷ lệ HCCH như sau:

  • Trên ĐTĐ typ 2:  81%.
  • Trên THA: 42,48%.