THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25.9.2023

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25.9.2023
 THỨ HAI 25.9THỨ BA 26.9THỨ TƯ 27.9THỨ NĂM 28.9THỨ SÁU 29.9THỨ BẢY 30.9
KHÁMGS.TS Võ Tam (S)
 ThS. Phạm Minh Trãi (C)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi (PK 2-S)
ThS. Đoàn Phạm Phước Long (PK 3-S)
ThS. Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân (PK 5-S)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 5-C)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 6-S)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 2-S)
ThS. Trần Thị Kim Anh (PK 2-C)
BS. Lê Thanh Minh Triết (PK 4-C)
ThS. Trương Xuân Long (PK 6-S)
PGS.TS Hoàng Anh Tiến (S)
 ThS. Đoàn Phạm Phước Long (C)
ThS. Phan Thị Thùy Vân (PK 2-C)
ThS. Đào Thị Vân Khánh (PK 4-S)
ThS. Lương Việt Thắng (PK 5-C)
ThS. Nguyễn Duy Duẫn
ThS. Lê Phước Hoàng (PK 3-S)
ThS. Phạm Minh Trãi (PK 5-S)
TS. Lê Thị Hồng Vân (PK 5-C)
ThS. Lê Phước Hoàng (PK 2-C)
ThS. Đoàn Thị Thiện Hảo (PK 4-S)
ThS. Nguyễn Duy Duẫn (PK 4-C)
ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi (PK 5-S)
ThS. Võ Thị Hoài Hương (PK 6-S)
 
 Đối tượng TTLS 21-221-4: Y2A N3-TLS1-4: Y2C N17-TLS1-4: Y2B N9-TLS1-4: Y2A N1-TLS1: 7h00-7h50
 Y6A 3/7THS HẢOTHS H VÂNTHS P LONGTHS H NGỌC2: 8h00-8h50
 Y4A 2/8Kỹ năng khai thác bệnh sửKỹ năng khai thác bệnh sửKỹ năng khai thác bệnh sửKỹ năng khai thác bệnh sử3: 9h00-9h50
 Y5B 3/4 TKSkillslab 1Skillslab 1Skillslab 1Skillslab 14: 10h00-10h50
 XN3B NSCB 1/2     
 YHCT3A 1/41-4: Y2A N4-TLS1-4: Y2C N18-TLS1-4: Y2B N10-TLS1-4: Y2A N2-TLS 
 Đối tượng TTLS mớiTHS HẢOTHS H VÂNTHS P LONGTHS H NGỌC 
 XN3B NSCB 1/2Kỹ năng khai thác bệnh sửKỹ năng khai thác bệnh sửKỹ năng khai thác bệnh sửKỹ năng khai thác bệnh sử 
 YHCT3A 1/4Skillslab 2Skillslab 2Skillslab 2Skillslab 2 
       
 1-4: Y2A N5-TLS1-4: Y2D N21-TLS1-4: Y2D N23-TLS 1-4: Y2D N19-TLS 
 THS THUỲ VÂNPGS TIẾNTHS HƯƠNG TS T VÂN 
 Kỹ năng khai thác bệnh sửKỹ năng khai thác bệnh sửKỹ năng khai thác bệnh sử Kỹ năng khai thác bệnh sử 
 Skillslab 1Skillslab 8Skillslab 8 Skillslab 8 
       
 1-4: Y2A N6-TLS1-4: Y2D N22-TLS1-4: Y2D N24-TLS 1-4: Y2D N20-TLS 
 THS THUỲ VÂNPGS TIẾNTHS HƯƠNG TS T VÂN 
 Kỹ năng khai thác bệnh sửKỹ năng khai thác bệnh sửKỹ năng khai thác bệnh sử Kỹ năng khai thác bệnh sử 
 Skillslab 2Skillslab 9Skillslab 9 Skillslab 9 
       
       
       
 THỨ HAI 25.9THỨ BA 26.9THỨ TƯ 27.9THỨ NĂM 28.9THỨ SÁU 29.9THỨ BẢY 30.9
 
 5-8: Y6A- NBL65-8: Y6A- NBL65-8: Y3A- NK15-8: Y6A- NBL65-8: Y2C N15-TLS 
 GS THUỶ5-6: TS H VÂN5-6: THS TRÃI14h00: PGS THẮNGTHS THẮNG5: 13h30-14h20
 Suy thuỳ trước tuyến yên (bù)Các thuốc kháng viêm không steroidKhám LS, CLS CXKRL nước-điện giải-toan kiềmKỹ năng khai thác bệnh sử6: 14h30-15h20
 Viêm tuyến giáp- K giáp  LP lợi tiểuSkillslab 17: 15h30-16h20
   7-8: THS HẢO  8: 16h30-17h20
   Khám LS, CLS thận - TN 5-8: Y2C N16-TLS 
 G3,4G3,2  THS THẮNG 
   G6,25-8: Y4A- NK4Kỹ năng khai thác bệnh sử 
 5-8: XN3- NSCB5-8: Y4A- NK4 TS T VÂNSkillslab 2 
 TS KHÁNH5-6: THS X LONG Bệnh Gout  
 Sơ lược về ERCPViêm ruột mạn tính Lupus ban đỏ hệ thống  
 Sơ luợc về siêu âm NS     
       
 B1,027-8: GS TAM G4.4  
  Suy thận mạn    
 5-8: Y3A- NK1G4.4 5-8: Y3B- NK1  
 5-6: PGS TOÀN  5-6: THS HƯƠNG  
 Khám dấu chứng LS TK5-8: Y3B- NK1 CĐ sốt  
 Khám 12 đôi dây TK sọ5-6: TS CHI Khám da, niêm mạc và CQPT  
 7-8: THS HOÀNGHC nhiễm độc giáp 7-8: PGS TIẾN  
 Khám LS tim mạchHC tăng G máu Khám LS tim mạch  
  7-8: THS H NGỌC G6,2  
 G6,2Khám LS, CLS tiêu hoá GM    
    5-8: YHCT4-NBL  
 5-8: Y2B N11-TLSG6,2 5: THS NHI  
 THS THẮNG  Tâm phế mạn  
 Kỹ năng khai thác bệnh sử5-8: YTCC3-CBTT2 6-8: THS P LONG  
 Skillslab 1THS KIM ANH Thấp tim  
  Đau dây TK toạ Bệnh hẹp van hai lá  
 5-8: Y2B N12-TLSHC tăng ALNS Tăng huyết áp  
 THS THẮNG  G6,3  
 Kỹ năng khai thác bệnh sử     
 Skillslab 2YTCC2.2 5-8: YTCC3-CBTT2  
    5-6: THS X LONG (bù)  
  5-8: Y5B-TK Gan nhiễm mỡ  
  THS DUẪN    
  Sa sút trí tuệ 7-8: THS TRÃI  
  Bệnh Parkinson Viêm khớp dạng thấp  
    B1,07B  
       
  G4,2 5-8: Y2C N13-TLS  
    THS KIM ANH  
  5-8: Y2B N7-TLS Kỹ năng khai thác bệnh sử  
  THS NHI Skillslab 1  
  Kỹ năng khai thác bệnh sử    
  Skillslab 1 5-8: Y2C N14-TLS  
    THS KIM ANH  
  5-8: Y2B N8-TLS Kỹ năng khai thác bệnh sử  
  THS NHI Skillslab 2  
  Kỹ năng khai thác bệnh sử    
  Skillslab 2