Ấn tượng Festival Huế 2012

 \"\"

Đoàn Ba lan

\"\"

Ca sĩ Ánh Tuyết và nhạc Trịnh công Sơn

\"\"

Đoàn nhạc dân tộc Hàn quốc

\"\"

Đoàn Thụy sĩ với nhạc phổ thơ Hàn Mặc Tử

\"\"

Đoàn ca nhạc Úc thổ dân

\"\"

Đêm Hoàng cung với vua và hoàng hậu (tất nhiên là giả vì Việt nam đâu còn vua)

\"\"

Vũ điệu Latin của đoàn Venezuela 

\"\"  \"\"

Màn pháo hoa ngoạn mục của Pháp trong đêm Hoàng cung