Chi tiết nhân sự

Nguyễn Cửu Long (10)

Tiến sĩ, Bác sĩ

E-mail: nclong@huemed-univ.edu.vn

VỊ TRÍ CÔNG TÁC HIỆN TẠI

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học, nghiên cứu: Giảng viên, Bộ môn nội, Trường Đại Học Y Khoa Huế, Đại Học Huế.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Trung học chuyên nghiệp:

Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo từ / đến /

Nơi học (trường, thành phố):

Ngành học:

2. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính qui Thời gian đào tạo từ 09/1980 đến 06/1986

Nơi học: Trường Đại Học Y Khoa Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Bình Trị Thiên.

Ngành học: Đa khoa (4.5 năm), Nội khoa (1.5 năm)

Môn thi tốt nghiệp: Nội khoa (lý thuyết và lâm sàng).

3. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo từ 09/1996 đến 09/1998.

Nơi học: Trường Đại Học Y Khoa Huế, Đại Học Huế, Huế.

Ngành học: Bệnh học nội khoa, mã số: 3 - 01 - 05.

Tên luận văn: "Nghiên cứu áp lực động mạch phổi bằng siêu âm Doppler ở những bệnh nhân hẹp van hai lá đối chiếu lâm sàng và cận lâm sàng tại Bệnh Viện Trung Ương Huế".

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: Ngày 24 tháng 9 năm 1998 tại Trường Đại Học Y Khoa Huế, Đại Học Huế.

Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Như Thế

TS. Huỳnh Văn Minh.

4. Tiến sĩ:

Hình thức đào tạo: Tập trung, Thời gian đào tạo từ 10/1998 đến 10/2003.

Tại: Bộ môn nội, Trường Đại Học Y Khoa Huế, Đại Học Huế, Việt Nam.

Tên luận án: "Nghiên cứu biến đổi hình thái, chức năng thất phải, áp lực động mạch phổi trên siêu âm Doppler tim ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính"

Người hướng dẫn: GS. Võ Phụng.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh.

Ngày và nơi bảo vệ cấp bộ môn: 23 tháng 12 năm 2003.

Ngày và nơi bảo vệ cấp nhà nước: 16 tháng 5 năm 3005.

Ngày công nhận học vị tiến sĩ và cấp bằng: 25 tháng 10 năm 2005.

5. Trình độ ngoại ngữ:

+ Pháp văn: Trình độ C (đã qua thi tuyển làm chức năng bác sĩ nội trú (faisante fonction interne – FFI), tại Cộng Hoà Pháp, năm 1993 gồm: thi tiếng Pháp tại Đại sứ quán Pháp và thi chuyên môn do các Giáo Sư chuyên ngành của Pháp sang dạy và thi tại Việt Nam)

+ Anh văn: Trình độ C do Trung tâm ngoại ngữ NACENFOL (2002), Đại học Sư Phạm Huế, Đại học Huế cấp.
6. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp, số bằng, ngày và nơi cấp:

QUÁ TRÌNH CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm15/12/1986 đến 01/10/1993 - Bộ môn nội, Đại Học Y Khoa Huế

- Khoa nội B, BVTW Huế - Cán bộ giảng dạy, Bộ môn nội, Đại Học Y Khoa Huế

- Khoa nội B, BVTW Huế

- 01/10/1993 đến 01/11/1994 Khoa nội Tim Mạch, Bệnh Viện St Antoine, Đại Học Paris VI, Paris, Cộng Hoà Pháp Bác sĩ nội trú Tim Mạch (faisant fonction interne cardiologique - FFI)

- 15/11/1994 đến 06/1996 - Bộ môn nội, Đại Học Y Khoa Huế

- Khoa nội B, BVTW Huế - Cán bộ giảng dạy, Bộ môn nội, Đại Học Y Khoa Huế

- Khoa nội B, BVTW Huế 6/1996 - 9/1998 - Bộ môn nội, Đại Học Y Khoa Huế, Đại Học Huế

- Khoa nội Tim Mạch, BVTW Huế - Cán bộ giảng dạy, Bộ môn nội, Đại Học Y Khoa Huế, Đại Học Huế, học viên cao học chuyên nghành nội khoa, khoá I.

- Khoa nội Tim Mạch, BVTW Huế 9/1998 - 1999 - Bộ môn nội, Đại Học Y Khoa Huế, Đại Học Huế

- Khoa nội Tim Mạch, BVTW Huế - Cán bộ giảng dạy, Bộ môn nội, Đại Học Y Khoa Huế, Đại Học Huế, Thạc sĩ y học, học viên NCS chuyên nghành nội khoa, khoá I.

- Khoa nội Tim Mạch, BVTW Huế 1999 - 2007 - Bộ môn nội, Đại Học Y Khoa Huế, Đại Học Huế

- Khoa nội Tim Mạch, BVTW Huế - Cán bộ giảng dạy, Bộ môn nội, Đại Học Y Khoa Huế, Đại Học Huế, Tiến sĩ y học (10/2005).

- Khoa nội Tim Mạch, BVTW Huế

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

1. Sơ bộ nhận xét tác dụng cắt cơn của dung dịch Sulfate magnesium 20% trong loạn nhịp tim. Hội nghị sáng tạo KHKT của tuổi trẻ các trường Đại học Y - Dược toàn quốc lần thứ VI nhân 102 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1992. Kỷ yếu tóm tắt các đề tài NCKH.

2. "Sơ bộ đánh giá mức độ hẹp van động mạch chủ bằng siêu âm Doppler tại bệnh viện Trung Ương Huế trong 3 năm 1995-1997", Y Học Thực Hành, số 8 (353), 1998, Tr. 38-41.

3. Nhận xét về những biến đổi siêu âm Doppler tim và điện tâm đồ ở những bệnh nhân suy thận mạn (1999), Y Học Thực Hành, Hội nghị Thận Học và Niệu Học lần thứ IV, Huế 4 - 1999, số 368, Tr. 34-37.

4. "Nghiên cứu tỉ lệ rối loạn nhịp tim của người trên 15 tuổi tại thành phố Huế", Tạp Chí Thông tin Y Dược, Số đặc biệt chuyên đề tim mạch, Hội Tim Mạch Thừa Thiên Huế, năm 2001, Tr 1-7 (Đề tài cấp Bộ, thành viên tham gia).
5. “Tìm hiểu tỷ lệ tăng huyết áp ở quần thể nhân dân phường Thuận Hoà thành phố Huế”, Tạp chí YHTH, số 8 - 2001, Tr. 72-78.

6. "Nghiên cứu áp lực động mạch phổi bằng siêu âm Doppler ở những bệnh nhân hẹp van hai lá đối chiếu lâm sàng và cận lâm sàng tại Bệnh Viện Trung Ương Huế", Kỷ yếu tóm tắt các công trình nghiên cứu khoa học, Kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại Học Y Khoa Huế, Huế, 4 - 2002 (tóm tắt luận văn cao học).


7. "Nghiên cứu một số thông số siêu âm Doppler chức năng thất phải, trái, áp lực động mạch phổi và khí máu động mạch ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)", Tạp chí Y Học Thực Hành, số 6 - 2002, Tr. 88-90.

8. “Tìm hiểu tỉ lệ tăng huyết áp ở phường Phú Hội, thành phố Huế góp phần phát hiện, điều trị, quản lý bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế phường xã”, Tạp chí YHTH, số 4 - 2002, Tr. 45-52.

9. "Nghiên cứu một số thông số siêu âm Doppler chức năng thất phải, trái, áp lực động mạch phổi và chức năng hô hấp ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)", Tạp chí Y Học Thực Hành, số 7 - 2002, Tr. 57-60.

10. "Nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa chức năng thất trái, phải và áp lực động mạch phổi ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) bằng siêu âm Doppler tim", Tạp chí Y Học Thực Hành, số 5 (453) - 2003, Tr. 75-79. Báo cáo Hội nghị Tim Mạch Miền Trung mở rộng, Nha Trang 7-9 tháng 10-2003, Tr. 227. Hội nghị Tim Mạch Việt Đức, TP Hồ Chí Minh 17-19 tháng 11-2003, Tr. 22-29.

11. “Đặc điểm điện tâm đồ các chuyển đạo sau tim (V7, V8, V9) ở người bình thường và bệnh nhân nhồi máu cơ tim”, Tạp chí YHTH, số 5 - 2003, Tr. 56-62.

12. "Nghiên cứu áp lực động mạch phổi ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính", Hội nghị Tim mạch học Miền trung mở rộng, Nha Trang, tháng 10 năm 2003, Tr. 227, Hội nghị Tim Mạch Việt Đức, TP Hồ Chí Minh 17-19 tháng 11-2003, Tr. 38-45.

13. “Nghiên cứu những biến đổi điện tâm đồ ở bệnh nhân hẹp van hai lá”, Tạp chí YHTH, số 7 - 2005, Tr. 68-76.
14. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và chức năng thất trái trên bệnh nhân đái tháo đường type 2”, Tạp chí YHTH, số 8 - 2006, Tr. 45-52.

15. “Tìm hiểu mối quan hệ qua lại giữa những biến đổi điện tâm đồ với một số thông số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân hẹp hai lá”. Hội nghị Tim Mạch Miền Trung Mở Rộng, Vinh, Tháng 8-2007.

16. “Nghiên cứu những biến đổi điện tâm đồ tuỳ theo giai đoạn bệnh hẹp van hai lá”. Hội nghị Tim Mạch Miền Trung Mở Rộng, Vinh, Tháng 8-2007.

17. “Nghiên cứu những biến đổi hình thái, chức năng thất phải và áp lực động mạch phổi ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”. Hội nghị Tim Mạch Miền Trung Mở Rộng, Vinh, Tháng 8-2007.

18. “Tìm hiểu tỉ lệ tăng huyết áp ở phường Phú Hội, thành phố Huế”. Hội nghị Tim Mạch Miền Trung Mở Rộng, Vinh, Tháng 8-2007.

19. “Nghiên cứu những biến đổi hình thái, chức năng thất trái trên siêu âm Doppler tim ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2”. Hội nghị Tim Mạch Miền Trung Mở Rộng, Vinh, Tháng 8-2007.

20. “Nghiên cứu chức năng thất phải ở bệnh nhân đái tháo đường thể 2 có chức năng thất trái bình thường”. Hội nghị Tim Mạch Miền Trung Mở Rộng, Vinh, Tháng 8-2007.