Chi tiết nhân sự

Nguyễn Đình Toàn (02)

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Email: ndtoan@huemed-univ.edu.vn
 

CÁC BẰNG CẤP, NƠI ĐÀO TẠO, NĂM TỐT NGHIỆP

Bằng: Bác sĩ Y khoa; Nơi đào tạo: Trường ĐH Y khoa Huế; Năm: 1999

Bằng: Thạc sĩ Y học; Nơi đào tạo: Trường ĐH Y khoa Huế; Năm: 2003

VỊ TRÍ CÔNG TÁC HIỆN TẠI

Giảng viên Bộ môn Nội, Trường Đại học Y khoa Huế.

CÁC KHOÁ HỌC NGẮN HẠN

- Thực tập ngôn ngữ tại Trung Tâm Ngôn ngữ Pháp, Đại học Stendhal Grenoble III, Cộng hoà Pháp từ tháng 7.1995 đến 9.1995

- Thực tập sau đại học chuyên ngành Nội trong chương trình FFI tại CHU Brest, Cộng hoà Pháp từ 11.2004- 11.2005

NGOẠI NGỮ

Đọc Nói Viết

Anh 4 3 3

Pháp 5 5 4

CÁC KỸ NĂNG NỔI BẬT

- Giảng dạy về Thần kinh học cho các đối tượng đại học

- Quản lý thực tập lâm sàng Nội khoa các đối tượng đại học.

- Sử dụng thành thạo Word, Powerpoint.

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Từ 2/2002 đến nay

Giảng viên BM Nội, ĐH Y khoa Huế

2000-2003

Cao học Nội tại ĐH Y khoa Huế

9/2003

Thạc sĩ Y học, ĐH Y khoa Huế

11/2004đến 11/2005

Thực tập tại CHU Brest, Cộng Hoà Pháp, chuyên ngành nội khoa


CÁC ẤN PHẨM TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

1. Một chỉ số nhân trắc mới trong chẩn đoán béo phì ở ngừơi lớn tuổi.

Nguyễn Đình Toàn, Hoàng Khánh.

Kỷ yếu toàn Văn Hội nghị nội tiết miền trung tháng 6 .2006, NXB Y học

2. Nghiên cứu nồng độ TPA và PAI-1 ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp.

Nguyễn Đình Toàn

Kỷ yếu toàn Văn Hội nghị khoa học Bệnh viện TW Huế tháng 12 .2006, NXB Y học