Siêu âm Tim Cập Nhật Chẩn Đoán 2018

 Lần tái xuất bản lần thứ 5 sách cập nhật các khuyến cáo mới nhất của ASE và EACVI trong nhiều chương như bệnh van tim, kỹ thuật đánh dấu mô...