Các bài báo tổng quan SĐH

Tiền đái tháo đường

PGS.TS. Trần Hữu Dàng

Quan điểm hiện nay về bệnh van tim

BS CK2 Hoàng Thị Thanh Hòa và BS CK2 Lê Thị Yến (dịch)

Tải xuống
Điều trị bệnh van tim bằng thuốc

BS CK2 Lê Quang Hiền& BS CK2 Bùi Xuân Thanh (dịch)

Tải xuống
Sa van hai lá

PGS TS Nguyễn Anh Vũ

Hội chứng chuyển hóa

BS CK2 Trịnh Quang Thân

Tổng quan về dày thất trái

BS CK2 Trịnh Quang Thân