Tài liệu khác

  • 11
    Hội chứng Eisenmenger

    Hai bệnh nhân cùng bị hội chứng Eisenmenger do hai bệnh tim bẩm sinh khác nhau và khá hay gặp. Bạn thử đoán xem là loại bệnh tim bẩm sinh gì? Gợi ý: xem cung dưới trái